top of page

Dance Psychology | Dance Movement Phychotherapy

DANCEPSYCHOTHERAPY

Dance Movement Psychotherapy (DMP)- Τι είναι η Ψυχοθεραπεία μέσω Κίνησης - Χορού

Της Καρολίνας Παππού


Η Ψυχοθεραπεία μέσω Κίνησης - Χορού – Dance Movement Psychotherapy (DMP) χρησιμοποιεί το σώμα, την κίνηση και τον χορό ως τρόπο έκφρασης και εύρεσης τρόπων εξερεύνησης και αντιμετώπισης ψυχολογικών προβλημάτων ή δυσκολιών. Πρόκειται για μια προσέγγιση στην ψυχολογική θεραπεία, η οποία δεν βασίζεται στο να μιλάμε απλώς για τα προβλήματα μας ως μοναδικό τρόπο εξεύρεσης λύσεων.Σύμφωνα με το Association of Dance Movement Psychotherapy UK:

«Το DMP αναγνωρίζει την κίνηση του σώματος ως ένα σιωπηρό και εκφραστικό μέσο επικοινωνίας και έκφρασης. Το DMP είναι μια σχεσιακή διαδικασία στην οποία ο πελάτης και ο θεραπευτής συμμετέχουν σε μια ενσυναισθητική δημιουργική διαδικασία, χρησιμοποιώντας τη σωματική κίνηση και το χορό για να βοηθήσουν στην ενσωμάτωση συναισθηματικών, γνωστικών, σωματικών, κοινωνικών και πνευματικών πτυχών του εαυτού». Έτσι, η μέθοδος αυτή επιτυγχάνει αλλαγές στο σωματικό, συναισθηματικό και νοητικό τομέα, καθώς και στην κοινωνική συμπεριφορά του ατόμου.

Συχνά θεωρείται ως μια από τις καλλιτεχνικές θεραπείες, η οποία περιλαμβάνει επίσης τη μουσικοθεραπεία και τη δραματοθεραπεία, καθώς και έναν τύπο ενσωματωμένης ψυχοθεραπείας. Είναι ένα σχετικά νέο επάγγελμα, που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1940 στις ΗΠΑ και τη δεκαετία του 1980 στη Βρετανία. Επίσης, σε μεγάλο ποσοστό, ασκείται στην Αυστραλία και τη Γερμανία. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι θεραπευτές λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση και άδεια για εξάσκηση στην πειθαρχία και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ένα ευρύ φάσμα ευάλωτων ατόμων, που εργάζονται σε ιδιωτικά project, νοσοκομεία, σχολεία, κοινωνικές υπηρεσίες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, κέντρα φροντίδας ή φυλακές που προσφέρουν ατομική ή ομαδική εργασία.

Σε αυτά τα διαφορετικά σκηνικά, οι επαγγελματίες μπορούν να ακολουθήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά όλοι υιοθετούν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, με βάση τις ανάγκες των πελατών. Η πρώιμη έρευνά μας περιέγραψε μερικά από τα κοινά χαρακτηριστικά αυτής της θεραπείας, σε όλα τα περιβάλλοντα και στους πληθυσμούς των πελατών. Η θεωρητική βάση της Ψυχοθεραπείαw μέσω Κίνησης - Χορού

αντλείται από τον χορό, την ψυχολογία, την νευροψυχολογία, την ψυχιατρική, τη δυναμική των ομάδων και την ανάλυση της κίνησης (π.χ. Laban Movement Analysis, Kestenberg Movement Profile κτλ).

Χορός (Dance): μια σειρά διαφορετικών πρακτικών όπως: αναπνοή, στάση, χειρονομία, κίνηση πεζών, ρυθμική κίνηση και - λιγότερο συχνά - μια πιο τεχνική ή ένα εξειδικευμένο είδος χορού. Η δεξιότητα δεν αποτελεί απαίτηση για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν αυτή τη θεραπεία.

Ενσωμάτωση (Embodiment): η σύνδεση που μπορεί να έχει κάποιος με τον δικό σου φυσικό εαυτό έχει μεγάλη αξία, διότι μπορεί να υποστηρίξει την ενσωμάτωση «σώματος-νου».


Δημιουργικότητα (Creativity): η διαδικασία που επιτρέπει στους ασθενείς να βρουν νέες λύσεις σε προβλήματα.

Εικόνες (Imagery), συμβολισμός (Symbolism) και μεταφορά (metaphor): σημαντικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε ασυνείδητα ή δύσκολα συναισθήματα όπως θυμός, ντροπή ή φόβος. Η χρήση αυτών των εργαλείων επιτρέπει στον ασθενή να αντιμετωπίσει έμμεσα προβληματικά ζητήματα.

Μη λεκτική επικοινωνία (Non-Verbal Communication): οι άνθρωποι δεν έχουν πάντα τις λέξεις για να εκφράσουν όλα όσα αισθάνονται. Μερικές φορές είναι ευκολότερο να φτάσετε και να μεταδώσετε συναισθήματα σε άλλους ανθρώπους μη λεκτικά.

Λειτουργεί;

Η έρευνά δείχνει ότι το DMP μπορεί να συμβάλει στη συνολική ευημερία ενός ατόμου. Όμως, για να απαντήσουμε με βεβαιότητα στο ερώτημα αν είναι αποτελεσματικό ως θεραπεία, υπάρχει ανάγκη βελτίωσης του αριθμού, του μεγέθους και της ποιότητας των μελετών σε αυτόν τον τομέα. Τόσο οι επαγγελματίες, όσο και οι ερευνητές εξακολουθούν να διερευνούν ποια είναι τα σημαντικά συστατικά αυτής της ψυχολογικής παρέμβασης που συμβάλλουν στη θετική αλλαγή.

Σύμφωνα με τις Meredith Ritter και Kathryn Graff, στο πλαίσιο της εργασίας τους με τίτλο: “Effects of Dance Movement Therapy: A Meta-Analysis”, τα αποτελέσματα από συστηματικές ανασκοπήσεις μελετών και διερευνητικών κλινικών αναφορών, με όλες τις ομάδες πελατών, υποδηλώνουν ότι το DMP μπορεί να έχει σχετικά μεγάλο αντίκτυπο σε ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων. Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι ο βαθμός στον οποίο το DMP μπορεί να επιτύχει θεραπευτική αλλαγή, μπορεί να συγκριθεί με άλλες μορφές ψυχοθεραπείας. Μια πιο πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι αυτή η μορφή θεραπείας είναι εφικτό να αυξήσει την ποιότητα ζωής, την ευημερία, τη διάθεση, την εικόνα του σώματος και να προσφέρει σημαντική μείωση στα επίπεδα της κατάθλιψης.

Η επέκταση του πεδίου της Ψυχοθεραπείας Κίνησης Χορού, από την ίδρυση του American Dance Therapy Association (ADTA) από τη Marian Ο Chace οδήγησε σε αυξανόμενο ενδιαφέρον για την έρευνα DMT(Rossberg-Gempton & Poole, 1992). Το ADTA έχει διατυπώσει το DMT με τον παρακάτω ορισμό: «Είναι η χρήση της κίνησης ως μια διαδικασία που προωθεί τη σωματική και τη συναισθηματική ολοκλήρωση ενός ατόμου»(Sandel, 1975).

Η μελέτη εξέτασε επίσης την αποτελεσματικότητα του DMT σε διαφορετικά δείγματα (π.χ. παιδιά, ψυχιατρικοί ασθενείς, ηλικιωμένοι) και για διάφορες διαγνώσεις (διαταραχές άγχους, σχιζοφρένεια, αναπτυξιακές αναπηρίες). Ο χορός έχει χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά για χιλιάδες χρόνια. Παραδοσιακά, ο χορός συνδέθηκε με τη θεραπεία και υιοθετήθηκε για να επηρεάσει τη γονιμότητα, τη γέννηση ή την ασθένεια (Molinaro, Kleinfeld & Lebed, 1986). Ιστορικά, η συμμετοχή σε τέτοιους χορούς έδινε μια δυνατή αίσθηση ταυτότητας, ενίσχυε την αίσθηση της κοινότητας και προσέφερε την απαραίτητη δύναμη για ανταπόκριση και διαχείριση σε δύσκολες καταστάσεις της καθημερινότητας.

Το DMT βασίζεται στη θεωρητική αλληλεξάρτηση μεταξύ κίνησης και συναισθήματος (Bernstein, 1975 · Navarre, 1982; Ράιχ, 1949; Rossberg-Gempton & Poole, 1992). Ψυχολογικές και σωματικές βελτιώσεις έχουν αποδοθεί στο DMT και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους παρακάτω τομείς:

- επανακοινωνικοποίηση και ομαλή ενσωμάτωση εντός ενός μεγαλύτερου συστήματος ομάδας

- μη λεκτική δημιουργική έκφραση για συναισθηματική έκφραση

- συνολική αυτογνωσία, σωματική επίγνωση και βελτιωμένη αυτοεκτίμηση.

- μυϊκός συντονισμός, ευρύτερες δυνατότητες κίνησης, απελευθέρωση έντασης ·και απόλαυση, μέσω χαλάρωσης.

Γενικά, ο στόχος του DMT είναι η ολιστική ολοκλήρωση συναισθηματικής, πνευματικής και γνωστικής προσέγγισης του εαυτού μας με το περιβάλλον (Payne West, 1984; Rossberg-Gempton & Poole,1992).


Τα συνολικά οφέλη του Dance Movement Psychotherapy:

• Βελτίωση της αυτογνωσίας, της αυτοεκτίμησης και της προσωπικής αυτονομίας • Βοήθεια του ατόμου να διαχειριστεί συναισθήματα που εμποδίζουν την μάθηση • Κατανόηση των δεσμών μεταξύ σκέψης, συναισθημάτων και συμπεριφοράς • Βελτίωση της προσαρμοστικότητας και της ευελιξίας • Έκφραση και διαχείριση επίπονων - αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων • Μεγιστοποίηση πηγών επικοινωνίας • Διαχείριση των εσωτερικών αποθεμάτων, μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι • Κατανόηση της επίδρασης του εαυτού μας στους άλλους • Συσχέτιση της εσωτερικής με την εξωτερική πραγματικότητα • Συναισθηματικές, νοητικές και/ή φυσικές αλλαγές • Ανάπτυξη ικανοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης

.

67 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων